dhurate bibliotekes se muzeut

Intelektuali i mirënjohur i qytetit tonë, profesor Niko Face këto ditë i dhuroi bibliotekës së Muzeut nje sërë tekstesh të lëndës së kimisë, që janë përdorur në shkollat tona që prej viteve ’40 e deri në fillimvitet 2000. Bashkë me to, ai dhuroi edhe libra të tjera te vlefshme për Muzeun dhe pasi vizitoi sallat dhe eksponatet tona, la nje shënim në librin e përshtypjeve.